Regulamin

– Personel ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
– Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14:00 a kończymy o godz. 11:00.
– Wjeżdżając na teren ośrodka, podczas dokonywania formalności związanych z pobytem, należy przedstawić ważny dokument tożsamości.
– Do korzystania z usług w naszym ośrodku upoważnia dokonana wczoraj rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek. W nagłych wypadkach możemy odstąpić od tego punktu regulaminu.
Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu ośrodka, po uprzednim dokonaniu zapłaty ca cały okres pobytu.
– Za świadczone usługi możemy wystawić fakturę VAT,  na życzenie klienta.
– W obecności personelu następuje spisanie licznika energii elektrycznej. Opłatę za energię rozliczamy w dniu wyjazdu, po ponownym spisaniu licznika.
– Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi ośrodka.
– Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania,  wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
Szkody powstałe z winy użytkownika rozliczamy na miejscu. 
– Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej ostrożności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
– Ilość zakwaterowanych osób w domkach nie może przekraczać ilościosób zameldowanych i mających opłacony pobyt l. W przypadku przebywania w domku osób nieuprawnionych,  koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.
– Zezwala się na rozpalanie grilla w bliskiej odległości od domku.
– Zezwala się na rozpalanie ogniska w miejscach do tego przeznaczonych,  osoba rozpalajaca zobowiązana jest również do zgaszenia ogniska oraz nadzorowania podczas palenia.
– W każdym domku znajdują się wieszaki na drzwi,  którymi codziennie rano zgłaszają Państwo potrzebę serwisu ( serwis od godz. 12:00 do 15:00), np. zmiana pościeli,  sprzątanie,  itp.
– Prosimy o wnoszenie śmieci z domków do pojemników znajdujących się na zewnątrz ( segregujemy śmieci).
– W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
– Zezwalamy na pobyt w ośrodku zwierząt domowych,  po uprzednim zgłoszeniu. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.