„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskiej”.
 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez budowę 5 domków letniskowych
Celem operacji jest: rozwój firmy poprzez zatrudnienie 1 nowej osoby z grupy defaworyzowanej oraz wzrost przychodów przedsiębiorstwa poprzez budowę 5 domków letniskowych
Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 miejsca pracy w branży turystycznej oraz rozwinięcie 1 przedsiębiorstwo z branży turystycznej, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 

Pliki do pobrania:

©2015 Daniel Hntczak. ul. Leśna 23 77-310 Debrzno woj. pomorskie | All Rights Reserved.
email: daniel@hnatczak.pl | tel.: +48 59 833 51 68 | tel. kom.: 601 383 203